Gerd Hagen

Gerd Hagen

Gerd Hagen er en av nestorene innen norsk barnevern.

Hun har bl.a. vært barnevernskonsulent i Telemark og har arbeidet ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri. Fra 1968 til 1997, med unntak av en treårsperiode som byråsjef i Sosialdepartementet, var hun ansatt som førsteamanuensis ved Norges kommunal- og sosialhøgskole, nå Høgskolen i Oslo. Hun er fortsatt tilknyttet høgskolen.