Knut Engedal

Knut Engedal

Knut Engedal er spesialist i psykiatri og har bred klinisk erfaring i geriatri og allmennmedisin (tidligere spesialist). Han er cand.med. fra Universitetet i Heidelberg og dr.med. fra Universitetet i Oslo.

Engedal ledet et statlig utviklingsprogram om alderspsykiatri i tidsrommet 1992–96, er nå fag- og forskningssjef ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Siden 1994 har han vært professor i psykogeriatri ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt flere lærebøker om demens og alderspsykiatri og er medforfatter i flere verk om geriatri og psykiatri.

Psykiatri

Kunnskap, forståelse, utfordringer
Jannike Engelstad Snoek og Knut Engedal
Utgivelsesår: 2007

Aldring og hjernesykdommer

Knut Engedal og Torgeir Bruun Wyller (red.)
Utgivelsesår: 2003