Inga Bostad

Inga Bostad

Inga Bostad er magister i filosofi og universitetslektor ved Universitetet i Oslo.

Hun har undervist i ex.phil. og ex.fac. samt på diverse høgskoler i 12 år. Hun har utgitt en rekke fagbøker på området og er kritiker, foredragsholder og skribent.

Tenkepauser

Filosofi og vitenskapsteori
Inga Bostad og Hilde Bondevik
Utgivelsesår: 2003