Einar Aadland

Einar Aadland

Einar Aadland er cand.theol. og dosent ved Diakonhjemmet Høgskole. Aadland har utgitt flere bøker og forskningsrapporter innenfor temaområdene etikk, organisasjonskultur, vitenskapsteori og ledelse.

Kan institusjoner elske?

Samtidsessayer om diakonale virksomheter
Einar Aadland (red.)
Utgivelsesår: 2009