Hilde Marie Andreassen

Hilde Marie Andreassen

Hilde Marie Andreassen er høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, Avdeling helsefag.
Hun er utdannet sykepleier og har mastergrad i organisasjon og ledelse. Andreassen har i mange år arbeidet som sykepleier, fagutviklingssykepleier og oversykepleier ved nevrologisk avdeling.

Utøvelse av klinisk sykepleie

Sykepleieboken 3
Unni Knutstad (red.)
Utgivelsesår: 2013

KLIKK

Eksamenstrening i praktisk medikamentregning for vernepleierstudenter
Sissel Bøckmann og Hilde Marie Andreassen
Utgivelsesår: 2012