Janneke Quarles van Ufford

Janneke Quarles van Ufford

Janneke Quarles van Ufford, f. 1946, cand.polit. i sosialt arbeid, universitetslektor ved vernepleierutdanningen, Universitetet i Agder. Variert praksiserfaring innen sosialt og psyko-sosialt arbeid med hovedvekt på barn og unge. Interessefelt rus i familier.

Engasjement i praksis

Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet
Anders Johan W. Andersen, Inger Beate Larsen og Anne Brita Thorød (red.)
Utgivelsesår: 2013