Tore Dag Bøe

Tore Dag Bøe

Tore Dag Bøe, f. sosionom og stipendiat i psykisk helsearbeid, Universitetet i Agder.

Engasjement i praksis

Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet
Anders Johan W. Andersen, Inger Beate Larsen og Anne Brita Thorød (red.)
Utgivelsesår: 2013