Carl Christian Bachke

Carl Christian Bachke

Carl Chr. Bachke, f. 1952, cand.paed., dosent i spesialpedagogikk/veiledningspedagogikk, Universitetet i Agder. Tidligere erfaring med spesialundervisning i Norge og lærerutdanning i Afrika/India. Forskningsfelt: utviklingshemming, inkludering og veiledning.

Engasjement i praksis

Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet
Anders Johan W. Andersen, Inger Beate Larsen og Anne Brita Thorød (red.)
Utgivelsesår: 2013