Anne Brita Thorød

Anne Brita Thorød

Anne Brita Thorød, f. 1952, cand.polit. i sosialt arbeid, førstelektor i psykisk helsearbeid, Universitetet i Agder. Variert praksiserfaring innen sosialt og psykososialt arbeid, med hovedvekt på arbeid med barn og unge. Forskningsfelt: barnefattigdom.

Engasjement i praksis

Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet
Anders Johan W. Andersen, Inger Beate Larsen og Anne Brita Thorød (red.)
Utgivelsesår: 2013