Inger Tjøstolvsen
© Inger Tjøstolvsen

Inger Tjøstolvsen

Inger Tjøstolvsen er førstelektor ved Høgskolen i Østfold på Sykepleierutdanningen. Hun har blant annet forsket på erfaringer med Samhandlingsreformen og sykepleierstudenters samhandlingskompetanse.

Verdi og verdighet

Etikk i praksis
Eva Skærbæk og Lillian Lillemoen (red.)
Utgivelsesår: 2013