Heidi Aarum Hansen
© Heidi Aarum Hanssen

Heidi Aarum Hansen

Heidi Aarum Hansen er sosionom med hovedfag i sosialt arbeid. Hun er ansatt som høgskolelektor ved avdeling for helse- og sosialfag ved høgskolen i Østfold. Hun er også ph.d.-stipendiat i sosialt arbeid, ved universitet i Gøteborg. Heidi Aarum Hansen har barnevern som forskningsfelt, og har selv bred erfaring fra barnevernet.

Verdi og verdighet

Etikk i praksis
Eva Skærbæk og Lillian Lillemoen (red.)
Utgivelsesår: 2013