Catharina Bjørkquist
© Catharina Bjørkquist

Catharina Bjørkquist

Catharina Bjørkquist er førsteamanuensis i statsvitenskap ved avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold hvor hun underviser på masterstudiet i tverrfaglig samarbeid. Hun har en doktorgrad i statsvitenskap fra Karlstads universitet. Hennes forskningsinteresser er organisering av offentlige tjenester, flernivåstyring og partnerskap i folkehelsepolitikken, innføring av velferdsteknologi og nasjonale reformer og institusjonell tilpasning.

Verdi og verdighet

Etikk i praksis
Eva Skærbæk og Lillian Lillemoen (red.)
Utgivelsesår: 2013