Eva Skærbæk

Eva Skærbæk

Eva Skærbæk er professor ved Høgskolen i Østfold. Hennes arbeidsområde er: Etikk og psykososialt arbeid innen helse- og sosialfag.? Etiske perspektiver og dilemmaer i epistemologi og forskning.? Etikk i forhold til kjønn og likestilling i et samfunnsperspektiv. I 2007 ble hun av Kunnskapsdepartementet oppnevnt som medlem av KiF (kjønnsbalanse i forskning) komiteen hvor hun representerer høgskolene i Norge.

Verdi og verdighet

Etikk i praksis
Eva Skærbæk og Lillian Lillemoen (red.)
Utgivelsesår: 2013