Svein Bøe
© Svein Bøe

Svein Bøe

Svein Bøe er dr. philos og ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, Høgskolen i Telemark. Han har tidligere arbeidet i skolen, psykiatrien og PP-tjenesten. Fra 1992 har han ved siden av undervisning og veiledning av studenter, forsket på læring i praksis og hvordan studenter lærer yrkesrollen i praksis.

Iscenesettelser av sosialarbeiderrollen

Hvordan studenter lærer og utvikler yrkesrollen i praksis
Svein Bøe
Utgivelsesår: 2013