Dagrun Kibsgaard Sjøhelle

Dagrun Kibsgaard Sjøhelle

Dagrun Kibsgaard Sjøhelle er dosent ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og tidligere lærer. Hun har skrevet en rekke forskningsartikler om lesing, skriving og digital kompetanse.

Veiledet lesing og skriving i begynneropplæringen

Grethe Klæboe og Dagrun Kibsgaard Sjøhelle
Utgivelsesår: 2013

Literacy i læringskontekster

Dagrun Skjelbred og Aslaug Veum (red.)
Utgivelsesår: 2013