Inger Anne Mørch

Inger Anne Mørch

Inger Anne Mørch er utdannet lektor fra Universitetet i Oslo, med fagene norsk, tysk, russisk og polsk. Hun har lang undervisningserfaring fra Oslo Voksenopplæring Rosenhof, der hun underviser i norsk for innvandrere på spor 2 og 3 på alle nivåer. De siste årene har Inger Anne særlig vært engasjert i undervisning på høyere nivå.

Norsklab (enkeltlisens)

Øv til norskprøven
Finn Willy Fosen, Jannecke Hofset, Inger Anne Mørch og Gro Smørdal
Utgivelsesår: 2016

Norsklab (skolelisens)

Øv til norskprøven
Finn Willy Fosen, Jannecke Hofset, Inger Anne Mørch og Gro Smørdal
Utgivelsesår: 2016