Harald Jarning

Harald Jarning

Pedagogiske fenomener

En innføring
Ole Andreas Kvamme, Tone Kvernbekk, Torill Strand (red.)
Utgivelsesår: 2016

Pedagogisk utvikling

- veier og omveier til en god skole
Nordkvelle, Haugsbakk og Nyhus (red.)
Utgivelsesår: 2012