Tone Kvernbekk

Tone Kvernbekk

Tone Kvernbekk er professor i pedagogisk filosofi ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun arbeider for tiden med problemstillinger knyttet til kausalitet i pedagogisk forskning.

Pedagogiske fenomener

En innføring
Ole Andreas Kvamme, Tone Kvernbekk, Torill Strand (red.)
Utgivelsesår: 2016

Pedagogisk utvikling

- veier og omveier til en god skole
Nordkvelle, Haugsbakk og Nyhus (red.)
Utgivelsesår: 2012