Herner Sæverot

Herner Sæverot

Herner Sæverot er professor dr.philos. i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen. Han er også professor II i pedagogikk ved Kunsthøgskolen i Bergen. Sæverots primære forskningsinteresser inkluderer allmenne pedagogiske spørsmål, pedagogisk danning, eksistensiell pedagogikk, og litteratur og pedagogikk. Han har publisert flere bøker og vitenskapelige artikler, i både nasjonal og internasjonal sammenheng. Sæverot er også medlem av Dannelsesutvalget ved Universitetet i Bergen.

Lærere i skolen som organisasjon

May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2012