Ove Skarpenes

Ove Skarpenes

Ove Skarpenes er dr.polit. i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Han arbeider i dag som førsteamanuensis i pedagogikk samme sted. Hans forskningsinteresser og -publikasjoner er knyttet til kunnskap, utdanning, kultur, klasse, arbeid og moral.

Lærere i skolen som organisasjon

May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2012