L. Øystein  Widding

L. Øystein Widding

L. Øystein Widding er dr.oecon. fra Handelshøgskolen i Bodø (HHB) ved Universitetet i Nordland. Widding er førsteamanuensis ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), samt førsteamanuensis II ved HHB. Ved NTNU er han koordinator for NTNUs Entreprenørskole (www.iot.ntnu.no/nse), og hans forskningsfelt er innenfor entreprenørskap og kommersialisering av kunnskap, spesialisert mot vekstorienterte teknologibedrifter. Dr. Widding har også 9 års ledererfaring, fra privat og offentlig sektor.

Perspektiver på entreprenørskap

Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid og Truls Erikson (red.)
Utgivelsesår: 2012