Magne Mikal Våge

Magne Mikal Våge

Magne Mikal Våge er høgskolelektor ved Høgskolen i Agder, Institutt for teknologi. Våge har vært ansvarlig for utvikling av og undervisning i faget produktutvikling for master- og bachelorstudenter. Forfatteren har deltatt på diverse eksamensrettede kurs med blant annet tema produktutvikling – i regi av InnovationNet –og er i ferd med å avslutte en mastergrad i innovasjon og virksomhetsutvikling. Forfatteren har bred erfaring fra produktutvikling i industrien og har undervist i høgskolen i over 20 år.

Perspektiver på entreprenørskap

Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid og Truls Erikson (red.)
Utgivelsesår: 2012