Roger Sørheim

Roger Sørheim

Roger Sørheim er professor i entreprenørskap ved NTNU – Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT). Hans forskningsfelt er ulike aspekter relatert til tidlig fase-finansiering av kunnskapsbedrifter. Sørheim har siden 2003 vært sentral i utviklingen av NTNUs Entreprenørskole (www.iot.ntnu.no/nse).

Perspektiver på entreprenørskap

Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid og Truls Erikson (red.)
Utgivelsesår: 2012