Kim  Richter

Kim Richter

Kim Richter var prosjektleder i Ernst & Young Advisory. Han har spesiell bransjeerfaring fra det norske onshore gassmarkedet, og han har faglig fokus på styringsmodeller og -prosesser samt lønnsomhetsvurderinger og -analyser. Han er utdannet siviløkonom fra Høgskolen i Agder, med spesialisering i økonomistyring. Han har også studert entreprenørskap med fokus på forretningsplaner ved Universitetet i Stavanger. Richter jobber nå i Centrica Energi. I utarbeidelsen av materialet til boken har også kolleger fra Ernst & Young bidratt med faglig innspill og kvalitetssikring. Materialet er basert på metodikk utarbeidet av Ernst & Young.

Perspektiver på entreprenørskap

Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid og Truls Erikson (red.)
Utgivelsesår: 2012