Bjørn-Tore Flåten

Bjørn-Tore Flåten

Bjørn-Tore Flåten har sin ph.d. fra Universitetet i Agder og har siden 2011 vært førsteamanuensis og fra 2013 instituttleder ved Institutt for strategi og ledelse ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, der han underviser i strategi, innovasjon, internasjonal ledelse og organisasjonsteori. Flåten forsker på kunnskapsflyt og entreprenørskap i virtuelle omgivelser med et særlig søkelys på kunnskapsdeling og Internett-basert samarbeid i bedrifter. Han er også leder for universitetets Senter for entreprenørskap.

Strategisk ledelse

Harald Knudsen og Bjørn-Tore Flåten
Utgivelsesår: 2015

Perspektiver på entreprenørskap

Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid og Truls Erikson (red.)
Utgivelsesår: 2012