Trygve Bjerkås

Trygve Bjerkås

Trygve Bjerkås er cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Han er ansatt som førstelektor i juridiske fag ved Universitetet i Agder. Tidligere har han arbeidet i forvaltningen (stat og kommune) og i bank og banktilknyttet virksomhet. Han har også vært praktiserende advokat. Hans hovedvirksomhet ved høgskolen er knyttet til den økonomisk–administrative utdanningen på bachelor- og masternivå.

Perspektiver på entreprenørskap

Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid og Truls Erikson (red.)
Utgivelsesår: 2012

Rettslige problemstillinger med løsningsforslag I

Rettskilde- og metodelære, avtalerett, kjøpsrett, forvaltningsrett
Trygve Bjerkås, Kim Robert Danielsen og Ole Dag Rike
Utgivelsesår: 2005