Hans M. Nordahl

Hans M. Nordahl

Hans M. Nordahl er psykolog og utdannet ved Universitetet i Bergen 1989. Han er spesialist i klinisk psykologi og har dr. grad om personlighetslidelser (1998). Han er professor i klinisk psykologi ved NTNU i Trondheim. Nordahl har gjennom en årrekke hatt en ledende rolle innen kognitive behandlingsformer, og har vært med å stifte Norsk Forening for Kognitiv terapi i 1994 og Metacognitive Therapy Institute i 2007 sammen med Adrian Wells fra Universitetet i Manchester. Nordahl har publisert en rekke artikler og bokkapitler og er en populær foredragsholder.

Når plager blir sykdom

Kognitiv behandling ved sammensatte lidelser
Peer H. Staff og Hans M. Nordahl
Utgivelsesår: 2012