Magne Otterdal

Magne Otterdal

Magne Otterdal var medarbeider i Dagens Næringsliv (DN) fra 1981 til 2009, tre tiår hvor han var tett involvert i utviklingen av avisen, hvorav 15 år under Kåre Valebrokks lederskap. Otterdal gikk «Valebrokk-skolen» som utøvende journalist i felten, som desksjef, som korrespondent og redaksjonssjef. Han var medgründer av Oslo Business Memo i 2010, en medievirksomhet som driver nyutvikling bl.a. i redaksjonell virksomhet og publisering med kontorer i Forskningsparken i Oslo.

Magne Otterdal har lagt opp og ledet undervisningsprosjekter i journalistikk ved Handelshøyskolen BI; Undersøkende Journalistikk (2010) og Journalistiske prosjekter og etikk (2013). Otterdal startet karrieren i Fjordingen, Stryn, etterfulgt av Forsvarets Forum og VG før han startet i DN.

Næringslivsjournalistikk

Magne Otterdal
Utgivelsesår: 2015

Valebrokks metode

Et hjerte av gull, en neve av stål
Trond Vernegg og Magne Otterdal
Utgivelsesår: 2013

Næringslivsjournalistikk

Magne Otterdal
Utgivelsesår: 2012