Ole André Bråten

Ole André Bråten

Ole André Bråten er utdannet ved Politihøgskolen og har mange års praktisk erfaring med krise- og konflikthåndtering, nasjonalt og internasjonalt. Som politioverbetjent og høyskolelektor ved Politihøgskolen har han arbeidet med alle aspekter innenfor disse fagområdene. I tillegg til utdanning fra politiet og forsvaret har han mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han arbeider i dag med opplæring og rådgivning til privat og offentlig sektor innen konflikt- og krisehåndtering.

Håndbok i krisehåndtering

Ole André Bråten
Utgivelsesår: 2013

Håndbok i konflikthåndtering

Forebygging av trakassering, trusler og vold
Ole André Bråten
Utgivelsesår: 2011