Ragnhild Kr. Olsen

Ragnhild Kr. Olsen

Ragnhild Kr. Olsen (f. 1970) er førstelektor ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er utdannet cand.polit. med hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo i 1996 og har bakgrunn blant annet som journalist i Moss Avis og Aftenposten og som analysesjef i Amedia.

Individet i journalistikken

Harald Hornmoen, Thore Roksvold og Jørgen Alnæs (red.)
Utgivelsesår: 2015

Entreprenørskap og ledelse i media

Robert W. Vaagan og Jens Barland (red.)
Utgivelsesår: 2015

Redaksjonell kvalitet

Kvalitetssikring, evaluering og måling av journalistikk
Ragnhild Kr. Olsen
Utgivelsesår: 2012