Eivind Berthelsen

Eivind Berthelsen

Eivind Berthelsen f. 1970 er ph.d. i medisinske fag fra Universitetet i Tromsø og cand.theol. fra Universitetet i Oslo. Han har i flere år arbeidet som sykehusprest og fengselsprest. Berthelsen arbeider i dag i Stiftelsen Kirkens Bymisjon.