Trond Stølen Gustavsen

Trond Stølen Gustavsen

Trond Stølen Gustavsen er professor i matematikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. Han underviser i grunnskolelærerutdanningene. Tidligere har han undervist ved ingeniør-, økonomi- og lærerutdanning og utviklet kurs og læremateriell ved ulike institusjoner innen høyere utdanning. Han har siden 1993 arbeidet med forskning i matematikk og har publisert artikler i internasjonale fagtidsskrifter. Han har doktorgrad i matematikk.

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 1-7, Bind 2

Gustavsen, Hinna, Borge og Andersen (red.)
Utgivelsesår: 2014

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 5-10, Bind 2

Trond Gustavsen, Kristin Ran Choi Hinna, Inger Christin Borge og Peer Sverre Andersen
Utgivelsesår: 2014

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 1-7, Bind 1

Kristin Ran Choi Hinna, Reinert A. Rinvold og Trond Stølen Gustavsen
Utgivelsesår: 2012

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen 5-10, Bind 1

Kristin Ran Choi Hinna, Reinert A. Rinvold og Trond Stølen Gustavsen
Utgivelsesår: 2011