Kathrin Pabst

Kathrin Pabst

Kathrin Pabst (født 1971) er forskningsleder ved Vest-Agder-museet og ph.d.-student ved Universitetet i Agder.

Formidling

Bruk og misbruk av historie
Berit Eide Johnsen og Kathrin Pabst
Utgivelsesår: 2011