Elaine Munthe

Elaine Munthe

Elaine Munthe er professor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger og professor II ved Senter for profesjonsstudier, HiO. Hun arbeider med utviklingsprosjekter og kursvirksomhet innen læreres klasse- og læringsledelse. Hennes forskningsfelt er læreres arbeid i klasserommet og usikkerhet i lærerarbeidet. Et annet forskningsfelt er praksisopplæring og lærerutdanneres arbeid. Elaine Munthe er leder av Følgegruppen for lærerutdanningsreformen oppnevnt av Kunnskapsdepartementet (2010–2015).

Lesson Study

I utdanning og praksis
Elaine Munthe, Nina Helgevold og Raymond Bjuland
Utgivelsesår: 2015

Lærere i skolen som organisasjon

May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2012

Elevmangfold i skolen 1-7

May Britt Postholm, Elaine Munthe, Peder Haug og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2011

Elevmangfold i skolen 5-10

May Britt Postholm, Elaine Munthe, Peder Haug og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2011

Lærerarbeid for elevenes læring 1-7

May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2011

Lærerarbeid for elevenes læring 5-10

May Britt Postholm, Peder Haug, Elaine Munthe og Rune Johan Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2011