Vibeke Bårnes

Vibeke Bårnes

Vibeke Bårnes er fagansvarlig for samfunnsfag ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

Informasjonskompetanse

Håndbok i kildebruk og referanseteknikker
Vibeke Bårnes og Mariann Løkse
Utgivelsesår: 2015

Information Literacy

How to Find, Evaluate and Cite Sources
Vibeke Bårnes og Mariann Løkse
Utgivelsesår: 2014