Jonas Persson

Jonas Persson

Jonas Persson er førsteamanuensis i fysikk ved Institutt for fysikk, NTNU. Jonas Persson er fil.dr fra Göteborgs Universitet, Sverige (og Docent fra Universitetet i Jyväskylä, Finland) og har lang undervisningserfaring fra ulike universiteter i Norge og Sverige. Han har sin vitenskapelige bakgrunn i atom- og kjernefysikk og har mangeårig erfaring med å utvikle undervisningen i fysikk. Persson har også skrevet en lærebok i optikk og akustikk for høgskolen.

Fysikkdidaktikk

Angell, Bungum, Henriksen, Kolstø, Persson og Renstrøm
Utgivelsesår: 2011