Tonje Raddum Hitching

Tonje Raddum Hitching

Tonje Raddum Hitching er stipendiat i arabisk ved Universitetet i Oslo. Tema for avhandlingen er multimodal meningsskaping i voldsdiskursen i den egyptiske tabloidavisen Akhbar al-hawadith. Hun jobber også som timelærer ved tolkeutdanningen, Høgskolen i Oslo.

Diskursanalyse i praksis

Metode og analyse
Tonje Raddum Hitching, Anne Birgitta Nilsen og Aslaug Veum (red.)
Utgivelsesår: 2011