Birgitta Langhammer

Birgitta Langhammer

Birgitta Langhammer er førsteamanuensis ved fysioterapiutdanningen ved Høgskolen i Oslo.

Fysisk aktivitet og trening for eldre

Betydning for fysisk kapasitet og funksjon
Hilde Lohne-Seiler og Birgitta Langhammer
Utgivelsesår: 2011