Hilde Lohne-Seiler

Hilde Lohne-Seiler

Hilde Lohne-Seiler er universitetslektor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder og ph.d-student ved Norges idrettshøgskole i Oslo.

Fysisk aktivitet og trening for eldre

Betydning for fysisk kapasitet og funksjon
Hilde Lohne-Seiler og Birgitta Langhammer
Utgivelsesår: 2011