Marianne Godtfredsen

Marianne Godtfredsen

Marianne Godtfredsen er spesialpedagog og assisterende leder/fagutvikler ved Pedagogisk støtteenhet for barnehager i Kristiansand kommune.

Egenledelse i lek og læring

Kristian Sørensen, Marianne Godtfredsen, Mette Modahl og Bjørn Lerdal
Utgivelsesår: 2011