Bjørn Tordsson

Bjørn Tordsson

Bjørn Tordsson (f. 1953) er dr.scient. og førsteamanuensis i friluftsliv, natur- og kulturveiledning ved Høgskolen i Telemark. Han har utdanning innenfor blant annet etnologi, filosofi og litteraturvitenskap. Hovedfagsavhandlingen drøfter pedagogiske sider ved friluftslivet, og doktorgradsavhandlingen belyser norsk friluftslivstradisjon i et historisk-sosiologisk perspektiv. Han har deltatt i flere forskningsprosjekter om friluftsliv i de nordiske landene.

Friluftsliv, kultur og samfunn

Bjørn Tordsson
Utgivelsesår: 2010