Monica Klungland Torstveit

Monica Klungland Torstveit

Monica Klungland Torstveit er førsteamanuensis ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Universitetet i Agder.

Folkehelsearbeid

Nina C. Øverby, Monica Klungland Torstveit og Rune Høigaard
Utgivelsesår: 2011