Gro Blomgren

Gro Blomgren

Gro Blomgren har hovedfag i matematikkdidaktikk og arbeider på 1. til 4. trinn ved Brentemoen skole i Lillesand. Blomgren har tidligere undervist i førskolelærerutdanningen ved Universitetet i Agder.

Matematikk for barnehagelærere

Martin Carlsen, Unni Wathne og Gro Blomgren
Utgivelsesår: 2012