Birgit Røe Mathisen
© Foto: Bengt Morten Engan

Birgit Røe Mathisen

Birgit Røe Mathisen, phd, er førsteamanuensis ved Nord Universitet. Hun har tidligere forsket på lokaljournalistikkens rolle, og har mer enn 20 års erfaring som journalist. Sammen med Lisbeth Morlandstø leder hun forskningsprogrammet «Opinionsdanning, offentlighet og lokale medier» på fakultetet.

Kommentaren - en sjanger i endring

Birgit Røe Mathisen og Lisbeth Morlandstø
Utgivelsesår: 2016

Innovasjon og verdiskaping i lokale medier

Lisbeth Morlandstø og Arne H. Krumsvik (red.)
Utgivelsesår: 2014

Lokaljournalistikk

Blind patriotisme eller kritisk korrektiv?
Birgit Røe Mathisen
Utgivelsesår: 2010