Ingebjørg Laache

Ingebjørg Laache

Ingebjørg Laache, jordmor og del av psykososialt team ved St. Olavs Hospital, Trondheim.

Gravide, fødende og barselkvinner med overgrepserfaringer

En veileder for helsepersonell
Raija Dahlø og Ingebjørg Laache
Utgivelsesår: 2010

Jordmorboka

Ansvar, funksjon og arbeidsområde
Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)
Utgivelsesår: 2010