Bess Merete Schelbred Thormodsæter

Bess Merete Schelbred Thormodsæter

Bess Merete Schelbred Thormodsæter er førskolelærer med lang fartstid som styrer i barnehager.

Tilstedeværende voksne - medvirkende barn

Endringsarbeid i barnehagen
Wenche Nordli og Bess Merete Schelbred Thormodsæter
Utgivelsesår: 2010