Gunnfrid Ljones Øierud

Gunnfrid Ljones Øierud

Gunnfrid Ljones Øierud er stipendiat ved Det teologiske fakultet og Det praktisk-teologiske seminar, Universitetet i Oslo. Hun arbeider med retorikk, semiotikk, multimodalitet, resepsjonsteori og ritualkommunikasjon, og har primært forsket på religiøs kommunikasjon. Hennes doktorgradsprosjekt handler om kommunikativt konstruerte deltakerroller i forskjellige typer gudstjenester.

Diskursanalyse i praksis

Metode og analyse
Tonje Raddum Hitching, Anne Birgitta Nilsen og Aslaug Veum (red.)
Utgivelsesår: 2011

Prekenbeskrivelse

Forstå, formidle, forbedre, forkynne
Rolv Nøtvik Jakobsen og Gunnfrid Ljones Øierud
Utgivelsesår: 2009