Asbjørn Eriksen

Asbjørn Eriksen

Asbjørn Eriksen har utdanning innen realfag og forming og har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen. Han har deltatt i "Teknologi i skolen" fra 1998. Sammen med Øystein Sandnes har han utviklet læremidler og vært kursholder i Teknologi og design. De har tidligere utgitt undervisningsmateriell gjennom Renatesenteret og BoligABC/NHO.