André Horgen

André Horgen

André Horgen er høgskolelektor i friluftsliv og har jobbet som veileder og foreleser ved Høgskolen i Telemark siden 2001. Veiledning i kanopadling har stått sentralt i forfatterens yrkesutøvelse i hele denne perioden. Forfatteren er også veileder i kanopadling på øverste nivå innenfor Norges Padleforbund.

Friluftslivsveiledning vinterstid

André Horgen
Utgivelsesår: 2009

Kano på vann og vassdrag

Kanopadling og friluftsveiledning
André Horgen
Utgivelsesår: 2009