Bjørn Tore Johansen

Bjørn Tore Johansen

Bjørn Tore Johansen er dr.scient. i idrettspsykologi fra Norges idrettshøgskole og ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder. Han har lang erfaring med undervisning og veiledning på høgskole- og universitetsnivå innen idrettspsykologi, idrettspedagogikk og metodelære.

Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk

Rune Høigaard, Bjørn Tore Johansen og Jon Besse Fjeld (red.)
Utgivelsesår: 2008